Tööandja peab tagama töövahendite ohutu kasutamise ja koostama töövahendi või seadme kasutusjuhendi ja töökohal töötamise ohutusjuhendi. Ohutusjuhendis sätestatakse ohutusnõuded seadmega või  töökohal töötamiseks ja kasutatavad isikukaitsevahendid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

 Koostatavad dokumendid: küsi pakkumist

 • Tööohutusjuhendid tehtavatele töödele ja kasutatavatele seadmetele
  • Tüüpohutusjuhend e. ohutusjuhendite valmis näidised:  hind 16.00 €/tk
  • Näiteks: 
   • ohutusjuhend kontoritöötajale
   • ohutusjuhend üldehitustöödel
   • ohutusjuhed iluteeninduses töötajale
   • ohutusjuhend tõstukil töötajale
   • ohutusjuhend järkamissael töötajale 
   • ohutusjuehnd maalrile
   • ohutusjuhend autojuhile
   • ohutusjuhend redelil töötamisel
   • ohutusjuhend transporditöödel
   • ohutusjuhend raskuste käsitsi teisaldamisel
   • jne
 • Töötajate tööohutusalase väljaõppe kord ja arvestus
 • Töötajate sissejuhatava juhendamise kord
 • Esmaabi andmise kord ettevõttes
 • Tuleohutusjuhend
 • jne
 • Eritellimusel seadme kasutusjuhendi, küsitluse, riskianalüüsi või töövaatluse alusel koostatav ohutusjuhend 65.00 €/tk- päringu saad esitada siit;
  • Näiteks:
   • Ohutusjuhend .... seadme operaatorile
   • Ohutusjuhend .... teenindajale
   • jne

Juhendeid on võimalik tellida nii konkreetse töö tegemiseks või üksikule seadmele, kui ka paketina, mis sisaldab kõiki ettevõttes vajalikke ohutusjuhendeid.