ERITI AKTUAALNE: Psühhosotsiaalsete ohutegurite tuvastamine, riskianalüüs ja ennetamise tegevuskava. - küsi pakkumine kohe.
COVID-19 (bioloogilised ohutegurid) riskianalüüs ja ennetusmeetmete kavandamine - tee päring

Kaugtöö riskianalüüs ja riskide ennetamine - küsi pakkumine siit.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööandja on kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid (müra, vibratsioon, keemilised ja boiloogilised ohutegurid jms), mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat.

Riskianalüüsis nähakse ette meetmed riskide mõju vältimiseks või nende vähendamiseks ning koostatakse töökeskkonna tegevuskava. 

Tööandja peab korraldama riskianalüüsi alusel töötajate perioodilise tervisekontrolli tööandja kulul.