Tööandja peab korraldama töökeskkonna pideva sisekontrolli ja selle läbiviimise korra, vastutavad isikud, tähtajad jne. Sisekontrolli käigus selgitatakse välja töökeskkonnas valitsevad ohud.

 Aitame tellimusel koostada vajalikud dokumendid:

  • Töökeskkonna sisekontrolli läbivimise kord 
  • Töökeskonna sisekontrolli strateegia