Tööohutuse tagamine ettevõttes on protsess, mille kõik osad on omavahel tugevalt seotud. Kui ettevõttes on koostatud riskianalüüs, siis selles nimetatud meetmete kasutuselevõtmiseks tuleb ettevõttes koostada töökeskkonna tegevuskava, milles nähakse ette tegevused ohutegurite kõrvaldamiseks või nende mõju vähendamiseks. Võta kohe ühendust!

 Koostatavad dokumendid:

  • Töökeskkonna tegevuskava
  • Isikukaitsevahendite valimise, väljastamise ja arvestamise kord