Töösuhetega ja teiste lepinguliste suhetega seotud küsimuste ja vaidluste lahendamine - küsi kohe või saada oma küsimus.

Töövaidluskomisjonis esindamine ja eelnev konsultatsioon.

 • Tööõigus - tööseadusandlus, töösuhete sõlmimise, lõpetamise jms seotud teemad
 • Võlaõigus - ettevõtulepingud, käsunduslepingud, konfidentsiaalsus, -kasutus muud võlaõiguslikel alustel sõlmitavad lepingud
 • Töötervishoid ja tööohutus - nõuded töötervishoiule- ja tööohutusele ning nende rakendamine
Dokumentide korrasolek ja vastavus töölepinguseadusele, headele dokumendihalduse tavadele ning töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse nõuetele tagab juhile meelerahu ning hoiab ära asjatu stressi. Töötajatele annab vastutustundlik tööandja kindluse ja turvatunde.
Aitame leida pooli - tööandjat ja töötajat - rahuldavaid lahendusi.

 • Kas vormistada töösuhe töölepinguna või hoopis töövõtulepinguna?
 • Kuidas lõpetada töölepingut erinevate kaasuste korral?
 • Kas ja millal on üldse vajalik tööleping?
 • Kuidas tagada töölepingu tingimustest kinnipidamine?
 • Mis on konkurentsikeeld ja millised tööandja võimalused sanktsioonideks?
 • Millised on nõuded töökorralduse reeglitele?
 • Mida peavad sisaldama ohutusjuhendid?
 • Mis on töötaja hoolsuse määr ja kuidas seda hinnata?
 • Kuidas vormistada tööleping tagamaks poolte õigusi ja ka kohustusi?