Tööohutuse korraldamine ja juhtimisstruktuuri loomine, tööohutusstruktuuride väljatöötamine, tööohutusdokumentide koostamine ja vormistamine.

 Dokumendi ja konsultatsioonipaketid ettevõtte tellimuse alusel:

  • Ehitusettevõttele
  • Mööbliettevõttele
  • Ilusalongile
  • Õmblusettevõttele
  • Jne

Pakett sisaldab kõiki seadusandluse nõuetele vastavaid materjale (kohustuslike struktuuride väljatöötamine, sisekontrolli materjalid, ohutusjuhendid, riskianalüüs, tegevuskava ja tervisekontrolli nimekirja koostamine jms)