Meeskonna või organisatsiooni sisekoolitused  küsi järgi või jäta meile teade!

Avalikud ja tellitavad arengutreeningud: 

Personalijuhtimine
- ettevõtte HR strateegia loomisest kuni personalihalduseni. Personalijuhi ja HR spetsialisti roll ning tegevused. 

Tööohutuse- ja töötervishoiu juhtimine - tööohutuse struktuurid ja kohustuslikud dokumendid, töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu rollid ja tegevused, tööohutuse juhtimine ja korraldamine ettevõttes.

Terviseedendamine - kuidas luua tervisejuhtimise süsteem ettevõttes, s.h tööstressi  ennetamine ja märkamine, vaimse tervise hoidmine.

Töökeskkonna riskianalüüside koostamine, s.h psühhosotsiaalsed ohutegurid ja bioloogilised ohutegurid (s.h viirused, nt COVID) ning ende ennetamise tegevuskavade koostamine.
Koolituspartnerid Practice GateReiting Koolitus ja Juunika Koolitus.
Tagasiside Vaimse tervise koolitustelt (2021): 

Koolitusel osalejad arvasid, et vaimse tervise teemat käsitleti huvitavast vaatenurgast ja koolitus andis osalejatele uusi ja häid näpunäited, mida nad saavad igapäevaelus kasutada .

Mõned iseloomulikud tähelepanekud osalejate poolt:

·       "Mulle meeldis, et koolitusel innustati hädasolijaid pigem ikka aitama, mitte neist mööda minema."

·       "Kindlasti tuleb kasuks ka enese harimine – vastava kirjanduse iseseisev lugemine ja

 internetiloengute kuulamine. Seda enam, et professionaalset abi on praegustel rasketel aegadel

raske kätte saada."

·       "Kõik räägitu oli loogiline ja asjakohane, sain endale kasulikku"

·       "Jah, see koolitus andis mulle mõned näpunäited, mis aitavad mul jälgida ka teisi inimesi ja

·       märgata stressi sümptomeid."

Mõned kuulajatele kasulikuna tundunud praktilised nõuanded:

·       "Mina ei ole minu emotsioon."

·       "Kahtlaselt sage naermine võib viidata naerja depressioonile."

·       "Tasakaaluratas"

·       "Mitu sügiskuud on sul aastas! grupitööd erinevast vaatenurgast."

·       "Endale tuleb teha pai. Märka, kuula ja aita."

·       "Füüsiline aktiivsus on oluline depressiooniga tegelemisel"

·       "Mulle meeldisid väga kaks mõtet: PEAN tegema kõik perfektselt asemel kasutada TAHAN teha kõik perfektselt. Mitu novembrit on sul aastas?"

Soovitused koolitajale:

·       "Mulle meeldis, et koolitus oli sisukas ja piisavalt tempokas. Meeldis, et koolitaja tõi lihtsaid ja elulisi näiteid (ka oma elust) teemade illustreerimiseks ja paremaks mõistmiseks."

·       "Aega oleks võinud rohkem olla, eriti grupitööde jaoks. Kõik ei jõudnudki arvamust avaldada ja nii jääb kostma dominantne arvamus"

·       "Meeldis soovitus enda emotsioonidega tegeleda ja viited depressiooni vältimiseks. Tegemist on kogenud inimesega oma erialal, mistõttu ei oska/saa puuduseid välja tuua."

·      "Mulle meeldis, et oli kasutatud palju erinevad tehnilisi lahendusi"

·       "Meeldis isikliku mõõtme sissetoomine"