Aitame alustava ettevõtte asjaajamise sisseseadmisel ja tegutseva ettevõtte dokumendihalduse korraldamisel või tegutseva ettevõtte ümberkorraldamisel.  

  • Tööohutuse- ja töötervishoiu juhtimine ja korraldus 
  • Asjaajamise korraldamine
  • Personalijuhtimine ja haldus   
  • Ettevõtte asutamise ja põhitegevuse dokumendid

Väikese ja keskmise suurusega ettevõttel on administreeriv üksus väljakujunenud töö käigus. Mahtude kasvades ja firma arenedes kasvab vahetatava info hulk ning selle haldamine muutub keerulisemaks. Kiiresti ja operatiivselt vajaliku info vastuvõtmine ja edastamine ning dokumentide koostamine on lihtne, kui bürootöö on hästi organiseeritud. 

Tagame ettevõtte tegevuse ja kasutatava informatsiooni konfidentsiaalsuse ning kohustume seda kasutama ainult sõlmitud teenuslepingu ulatuses Teie huvides.

Tagasiside meie koosolekute korraldamise ja protokollimise koolitusest 2021, mai: