Valides meid oma partneriks saab su meel olla rahul, sest nii inimeste arengu-, personali- kui tööohutusalane töö on õiguspärane.  Arvestades samal ajal nii ettevõtte kui inimlike vajadustega ja dokumentatsioon on korras. Ilma liigse bürokraatiata ;).

Dualteam OÜ pakub alates 2005. aastast personali- , tööõigus-, töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimise  ja konsultatsiooniteenust  ettevõtetele, kes ei pea otstarbekaks luua eraldi ametikohta personalijuhile või töökeskkonnaspetsialistile, juhiabile;   või vajavad selles suhtes lisaabi. 

Me hoiame end igapäevaselt kursis kehtiva seadusandlusega, personalijuhtimise, töötervishoiu- ning tööohutuse trendidega ning koostavad ettevõttele vajalikke dokumente ning nõustavad ettevõtete juhte tööõiguse, personalijuhtimise ja tööohutuse teemadel.

Dualteam on Tervist Edendavate Töökohtade võrgustiku liige.

Korraldame nii avalikke kui ettevõttesiseseid koolitusi persoalijuhtimise,  töötervishoiu ja tööohutusjuhtimise teemadel.