Pakume - saada päring siit: 

1. Pidev personalihaldusteenus (pikaajaline leping)
Kõik ettevõtte personalitööd puudutav dokumentatsioon ja toimingud:

 • Töölepingute vormistamine, muutmine, lõpetamine
 • Personaliarvestus
 • Ametijuhendite koostamine
 • Töötajate registrisse kandmine ja väljaarvamine
 • Puhkuse arvestus, puhkuse ajakava
 • Personalikäskkirjad - töölähetuste ja koolituste vormistamine
 • Töökorralduse reeglite  koostamine ja muutmine
 • Töötajate valik ja värbamine, tööintervjuud
 • Ametite ja inspektsioonidega asjaajamine (töövaidlused jms)  

2. Ühekordne personalihaldusteenus - tee päring 
Töötame välja Teile kõik personalitöös nõutavad  dokumendid, aitame koostada vajalikud blanketid, näidised ja dokumendipõhjad. Arvestame Teie ettevõte spetsiifikat ja eripära ning vastavalt teie vajadustele koostame dokumendipaketi või üksikdokumendi. 

 • töölepingute koostamine ja vormistamine
 • seadusjärgsete muudatuste tegemine, töölepingu lisa
 • töölepingute lõpetamine, erinevad lahendid
 • personali arvestus
 • puhkusearvestus - puhkuste ajakava
 • tööajaarvestus – tööajakava
 • ametijuhend, töökirjeldus
 • käskiv-korraldavad dokumendid
 • juhendid, eeskirjad - töökorralduse reeglid, palgajuhend