Tööandja peab tagama töövahendite ohutu kasutamise ja koostama töövahendi või seadme kasutusjuhendi ja töökohal töötamise ohutusjuhendi. Ohutusjuhendis sätestatakse ohutusnõuded seadmega või  töökohal töötamiseks ja kasutatavad isikukaitsevahendid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

 Koostatavad dokumendid:

  • Tööohutusjuhendid tehtavatele töödele ja kasutatavatele seadmetele
  • Töötajate tööohutusalase väljaõppe kord ja arvestus
  • Töötajate sissejuhatava juhendamise kord
  • Esmaabi andmise kord ettevõttes
  • Tuleohutusjuhend

Juhendeid on võimalik tellida nii konkreetse töö tegemiseks või üksikule seadmele, kui ka paketina, mis sisaldab kõiki ettevõttes vajalikke ohutusjuhendeid.