Dokumentide korrasolek ja vastavus töölepinguseadusele, headele dokumendihalduse tavadele ning töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse nõuetele tagab juhile meelerahu ning hoiab ära asjatu stressi, töötajatele annab aga töömotivatsiooni.
Aitame leida pooli - tööandjat ja töötajat - rahuldavaid lahendusi.

 • Kas vormistada töösuhe töölepinguna või hoopis töövõtulepinguna?
 • Kas on üldse vajalik tööleping?
 • Kuidas tagada töölepingu tingimustest kinnipidamine?
 • Mis on konkurentsikeeld ja millised tööandja võimalused sanktsioonideks?
 • Millised on nõuded töökorralduse reeglitele?
 • Mida peavad sisaldama ohutusjuhendid?
 • Mis on töötaja hoolsuse määr ja kuidas seda hinnata?
 • Kuidas vormistada tööleping tagamaks poolte õigusi ja ka kohustusi?
      

Kõiki neid ning enamgi töösuhetega ja teiste lepinguliste suhetega seotud teemasid valdab Dualteam OÜ.
Ootame Teie küsimusi, et koos leida   konsultatsioonide käigus Teile sobivaid vastuseid:

 • Tööõigus - tööseadusandlus, töösuhete sõlmimise, lõpetamise jms seotud teemad
 • Võlaõigus - ettevõtulepingud, muud võlaõiguslikel alustel sõlmitavad lepingud
 • Töötervishoid ja tööohutus - nõuded  töötervishoiule- ja tööohutusele ning nende rakendamine

Koostöösuhe võib olla ühekordsel tellimusel põhinev või pikaajalisem, täpselt nii nagu Teile sobiv ja vajalik.