Ettevõttel on vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele kohustus korraldada ohutu töökeskkond. Tööandja  tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras, kuid selleks, et Teie saaksite tegeleda oma ettevõtte põhitegevusega, pakume abi riskianalüüsi, tööohutusjuhendite, töökeskkonna tegevuskava ja sisekontrolli koostamisel ning läbiviimisel. 

Dualteam OÜ pakub tööohutuse valdkonnas järgmisi teenuseid: tööohutuse korraldamist, tööohutusstruktuuride väljatöötamist ja tööohutusdokumentide koostamist ja vormistamist.

 Dokumendi ja konsultatsioonipaketid ettevõtte tellimuse alusel:

  • Ehitusettevõttele
  • Mööbliettevõttele
  • Ilusalongile
  • Õmblusettevõttele
  • Jne

Pakett sisaldab kõiki seadusandluse nõuetele vastavaid materjale (kohustuslike struktuuride väljatöötamine, sisekontrolli materjalid, ohutusjuhendid, riskianalüüs, tegevuskava ja tervisekontrolli nimekirja koostamine jms)