Konsultant: 
Raili Kiin
+372 5380 4037

Raili omandab Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi Personalitöö- ja arenduse erialal, lisaks on lõpetanud 2010. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Info- ja dokumendihalduse eriala, läbinud Töölepingu seaduse täiendkoolitusi ning on igati pädev kaasaegse dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamisel ja dokumentide loomisel, olles kursis viimaste uuenduste ja nõuetega. Pööran tähelepanu pidevale enesearendamisele, et pakkuda oma klientidele kõige paremat teenindust ning kaasaegseid lahendusi.


Juhataja: Kaire Soovik 
Kaire.soovik@dualteam.ee 

Kõrgharidus omandatud Tallinna Tehnikaülikoolis Haldusjuhtimine- personalijuhtimine, Dualteam OÜ asutaja/juhataja. Pidev praktiline kogemus personalijuhina, töökeskkonnaspetsialistina, nii avalikus sektoris kui tööstusmaastikul.
Erialal tegev ka käesoleval ajal tootmis- ja teenindusettevõtetes. Nii et küsimused ja probleemid, milles Teid aidata saan on pidevas igapäevases praktikas kogetud ja katsetatud. Erialaselt kursis aitab ennast hoida ka Eesti Personalijuhtide Arendamise Ühing PARE, mille liikmeksolekuga saan vajadusel alati tuge ka teistelt personalijuhtidelt. Oman täiskasvanute koolitaja-andragoogi kutset, olen Karjäärinõustajate Ühingu liige.