Dualteam OÜ pakub alates 2005. aastast dokumendihaldus- ja konsultatsiooniteenust kõigile ettevõtetele, kes ei pea otstarbekaks luua eraldi ametikohta personalijuhile või personalitöötajale, juhiabile, sekretärile, töökeskkonnaspetsialistile. Hetkel on ettevõttes tegev üks konsultant ning juhataja, kes mõlemad on erialase kõrgharidusega.

Meie töötajad hoiavad end igapäevaselt kursis kehtiva seadusandlusega ning oskavad koostada ja vormistada ettevõttele vajalikke dokumente ning nõustada ettevõtete juhte või teisi asjaajamise eest vastutavad töötajaid dokumendihalduse ja tööohutuse valdkonnas.

Vajadusel korraldame ka ettevõttesiseseid koolitusi nii asjaajamise kui personalihalduse valdkondades, näiteks töötajate motiveerimine või dokumendihalduse korraldamine.