Dokumendihaldusega  on otseselt seotud üks ettevõtte oluline juhtimisvaldkond – personalijuhtimine. 

Personalijuhtimine on valdkond, mis toimib ainult koos korrektse dokumendihaldusega. 

Pakume: 

1. Pidev personalihaldusteenus (pikaajaline leping)
Kõik ettevõtte personalitööd puudutav dokumentatsioon ja toimingud:

 • Töölepingute vormistamine, muutmine, lõpetamine
 • Personaliarvestus
 • Ametijuhendite koostamine
 • Töötajate registrisse kandmine ja väljaarvamine
 • Puhkuse arvestus, puhkuse ajakava
 • Personalikäskkirjad - töölähetuste ja koolituste vormistamine
 • Töökorralduse reeglite  koostamine ja muutmine
 • Töötajate valik ja värbamine, tööintervjuud
 • Ametite ja inspektsioonidega asjaajamine (töövaidlused jms)  

2. Ühekordne personalihaldusteenus 
Töötame välja Teile kõik personalitöös nõutavad  dokumendid, aitame koostada vajalikud plangid, näidised ja dokumendipõhjad. Arvestame Teie ettevõte spetsiifikat ja eripära ning vastavalt teie vajadustele koostame dokumendipaketi või üksikdokumendi. 

 • töölepingute koostamine ja vormistamine
 • seadusjärgsete muudatuste tegemine, töölepingu lisa
 • töölepingute lõpetamine, erinevad lahendid
 • personali arvestus ja vajalikud dokumendid – isikukaart
 • puhkusearvestus - puhkuste ajakava
 • tööajaarvestus – tööajakava
 • ametijuhend, töökirjeldus
 • käskiv-korraldavad dokumendid
 • juhendid, eeskirjad - töökorralduse reeglid, palgajuhend