Dokumentide koostamine, vormistamine ja nõuetekohane asjaajamine  vastavalt loodava ettevõtte tegevusalale  

  • Põhikiri
  • Asutamisleping või asutamisotsus
  • Mitterahalise sissemakse üleandmise vastuvõtmise akt
  • Notaritoimingute kokkuleppimine ja dokumendide edastamine
  • Äriregistriga asjaajamine
Teie esitate meile oma soovid, võimalused, tegevusalade kirjelduse ja muu dokumentide korrektseks koostamiseks vajaliku informatsiooni ning materjalid.

Meie korraldame dokumentide koostamise ja vajaliku asjaajamise algusest lõpuni,  hoiame teid kursis asjaajamise käiguga ja tähtaegadega, vajadusel konsulteerime asjatundjatega litsentside vms nõuete ning protseduuride vajalikkusest.