Dualteam OÜ käsitluses on  dokumendihaldus sisuliselt ettevõtte tegevuse vältimatu tugitegevus.
Pakume dokumendihalduse optimaalseks ja lihtsaks korraldamiseks:

  • kehtivatele nõuetele vastavaid dokumente; nende koostamiseks praktilist konsultatsiooni ja erinevaid seadusandluse nõuded arvestavaid lahendeid.

 Dokumendihaldus hõlmab:

  • Asjaajamise korraldamine
  • Personalihaldus   
  • Ettevõtte asutamise ja põhitegevuse dokumendid

 Väikese ja keskmise suurusega ettevõttel on administreeriv üksus väljakujunenud töö käigus. Mahtude kasvades ja firma arenedes kasvab vahetatava info hulk ning selle haldamine muutub keerulisemaks. Kiiresti ja operatiivselt vajaliku info vastuvõtmine ja edastamine ning dokumentide koostamine on lihtne, kui bürootöö on hästi organiseeritud. 

Võib-olla te ei vajagi eraldi sekretäri või personalijuhi töökohta ja saame olla abiks hästi toimiva dokumendihalduse korraldamisel või olemasoleva korrastamisel.
Aitame alustava ettevõtte asjaajamise sisseseadmisel ja tegutseva ettevõtte dokumendihalduse korrastamisel.         

Tagame ettevõtte tegevuse ja kasutatava informatsiooni konfidentsiaalsuse ning kohustume seda kasutama ainult sõlmitud teenuslepingu ulatuses Teie huvides.